Opłaty / Kancelaria Notarialna Daleszyńscy, Szczecin
Oplaty
 • TAKSA NOTARIALNA

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

 • PODATKI

  Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

  Źródło: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.)

  Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

  Źródło: Ustawa z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.)

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • OPŁATY SĄDOWE

  Notariusz pobiera opłatą sądową od wniosku o wpis do księ wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym

  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  Opłaty notarialne mogą być wnoszone również za pomocą kart płatniczych, przy czym podatki i opłaty sądowe, których płatnikiem jest notariusz, pobierane są wyłącznie gotówką.